Zatvoriť

Spolupracujeme s EUIPO

Dňa 30.07.2020 sme nadviazali spoluprácu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v oblasti pomoci malým a stredným podnikom pri ochrane priemyselných práv a práv duševného vlastníctva.

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo sú práva nehmotného charakteru, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Práva duševného vlastníctva požívajú ochranu tak, ako akékoľvek iné majetkové práva.

Špecializujeme sa najmä na:

 • pomoc pri pochopení, ktoré práva duševného vlastníctva, ktoré sú pre klienta najlepšie,
 • franchising,
 • autorské práva a ich ochrana,
 • pomoc s prípravou žiadosti o ochranu práva duševného vlastníctva,
 • zastupovanie v súdnom konaní (vnútroštátny a/alebo európsky súd),
 • príprava obchodnej/právnej dokumentácie v oblasti duševného vlastníctva (t. j. dohody, ako sú licencie, prevody práv duševného vlastníctva atď.),
 • pomoc v konaní pred úradmi priemyselného vlastníctva,
 • pomoc malým a stredným podnikom, ktorého práva duševného vlastníctva používajú tretie strany bez povolenia,
 • pomoc malým a stredným podnikom, ktoré sú obvinení z používania práv duševného vlastníctva bez povolenia,
 • doménové spory,
 • iné záležitosti týkajúce sa priemyselného vlastníctva.

Aktuálne klientom spravujeme viac ako 160 rôznych práv priemyselného vlastníctva, z toho viac ako 130 ochranných známok (slovenských a európskych), 13 patentov, ale aj dizajny, úžitkové vzory, či franchisingové vzťahy.

Bratislava, dňa 30.07.2020

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.