Zatvoriť

Vynálezy a ich právna ochrana

Vynálezom a novým priemyselne využiteľným technickým riešeniam je možné poskytnúť ochranu formou úžitkového vzoru alebo formou patentovej ochrany.

Patent a úžitkový vzor

Patenty a úžitkové vzory sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ak spĺňajú tieto definičné znaky:

  • novosť (tzv. celosvetová novosť, čo znamená, že vynález nie je súčasťou stavu techniky). To znamená, že vynález nesmie byť pred podaním prihlášky sprístupnený verejnosti akýmkoľvek spôsobom (ani v podobe vedeckého článku)!,
  • zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a
  • sú priemyselne využiteľné.

Patentová ochrana sa získava podaním patentovej prihlášky na príslušnom úrade priemyselného vlastníctva.

Patentovať možno: nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patentovať nie je možné: objavy, vedecké teórie a matematické metódy; počítačové programy; estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti; ani podávanie informácií.

Majiteľ patentu má výlučné právo (t.j. monopol) na použitie chráneného vynálezu. Može tiež udeliť licenciu na používanie vynálezu inej osobe.

Patent vs. úžitkový vzor – rozdiel

Účinky ochrany formou patentu a úžitkového vzoru sú vo všeobecnosti rovnaké. Úžitkový vzor však na rozdiel od patentu neposkytuje ochranu spôsobom výroby chemických a farmaceutických látok, liečivám ani biotechnologickým postupom.

Úžitkový vzor:
+ rýchlejšie konanie o registrácii úžitkového vzoru (konanie trvá cca. 6 mesiacov až 1 rok)
+ nižšie náklady
+ porovnateľná ochrana ako patent
– ochrana sa poskytuje najdlhšie na 10 rokov (4 roky + 2x predĺženie o 3 roky)

Patent:
+ dlhšia doba ochrany (až do 20 rokov)
+ prestíž
– vyššie náklady (avšak poplatky sa platia priebežne)
– dlhšie konanie o registrácii patentu (konanie trvá cca. 3-4 roky)

Ochranu úžitkového vzoru je tiež možné zmeniť na patentovú ochranu, ak prihlasovateľ podá prihlášku do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru (tzv. odbočenie z úžitkového vzoru).

V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom priemyselno-právnej ochrany Vášho vynálezu nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.