Zatvoriť

Zlúčenie spoločností a likvidácia spoločnosti sú dva rozdielne právne procesy v oblasti korporátneho práva. Pozrime sa v čom sa odlišujú:

Zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností znamená spojenie dvoch alebo viacerých spoločností do jednej právnickej osoby. Tento proces zvyčajne zahŕňa prevod aktív a pasív spojených spoločností na existujúcu spoločnosť, ktorá je nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je teda postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Od zlúčenia spoločností odlišujeme splynutie spoločností

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu existencie spoločnosti, vyrovnanie jej záväzkov a rozdelenie zostávajúceho majetku medzi akcionárov alebo vlastníkov. Cieľom likvidácie je tak ukončiť všetky podnikateľské aktivity a riadne rozdeliť majetok spoločnosti.

Zatiaľ čo zlúčenie je proces zameraný na integráciu a pokračovanie podnikania, likvidácia je koniec podnikateľskej činnosti a rozpustenie spoločnosti.

Aké dokumenty potrebujete k zlúčeniu spoločností?

Aký je postup likvidácie spoločnosti?

Záver

Oba procesy, a teda aj zlúčenie aj likvidácia sú pomerne časovo aj odborne náročné, a preto odporúčame v rámci procesu spolupracovať s odborníkmi, ktorí tento proces vedia zabezpečiť. V prípade potreby nás môžete kontaktovať a poradíme Vám, aký postup je pre Vás najvýhodnejší, pričom Vás celým procesom budeme sprevádzať.

Bratislava, 18.04.2024

Zlúčenie spoločností a likvidácia spoločnosti sú dva rozdielne právne procesy v oblasti korporátneho práva. Pozrime sa v čom sa odlišujú:

Zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností znamená spojenie dvoch alebo viacerých spoločností do jednej právnickej osoby. Tento proces zvyčajne zahŕňa prevod aktív a pasív spojených spoločností na existujúcu spoločnosť, ktorá je nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je teda postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Od zlúčenia spoločností odlišujeme splynutie spoločností

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu existencie spoločnosti, vyrovnanie jej záväzkov a rozdelenie zostávajúceho majetku medzi akcionárov alebo vlastníkov. Cieľom likvidácie je tak ukončiť všetky podnikateľské aktivity a riadne rozdeliť majetok spoločnosti.

Zatiaľ čo zlúčenie je proces zameraný na integráciu a pokračovanie podnikania, likvidácia je koniec podnikateľskej činnosti a rozpustenie spoločnosti.

Aké dokumenty potrebujete k zlúčeniu spoločností?

Aký je postup likvidácie spoločnosti?

Záver

Oba procesy, a teda aj zlúčenie aj likvidácia sú pomerne časovo aj odborne náročné, a preto odporúčame v rámci procesu spolupracovať s odborníkmi, ktorí tento proces vedia zabezpečiť. V prípade potreby nás môžete kontaktovať a poradíme Vám, aký postup je pre Vás najvýhodnejší, pričom Vás celým procesom budeme sprevádzať.

Bratislava, 18.04.2024