Zatvoriť

Vymáhanie pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávky v 5 krokoch: Máte pohľadávku a dlžník svoj dlh nespláca, nekomunikuje s Vami, alebo sa vyhovára a zaplatenie stále odkladá? Potrebujete peniaze vymôcť? Kontaktujte nás a my Vám s vymáhaním pomôžeme.

Pri vymáhaní pohľadávky postupujeme podľa dohody s klientom. Štandardný postup býva nasledovný:

Krok 1: Preštudovanie podkladov – právna analýza

V prvom rade sa oboznámime so všetkými dôležitými skutočnosťami v súvislosti s pohľadávkou. Zistíme najmä:

  • ako pohľadávka vznikla,
  • kedy je splatná, aké dlhé je omeškanie dlžníka a vyhodnotíme, či pohľadávka nie je premlčaná,
  • zhodnotíme, aké sú možnosti vymoženia pohľadávky.

Rozumieme tomu, že pre klienta je dôležitý výsledok, a to sú peniaze na účte. Z tohto dôvodu pred začatím vymáhania „zlustrujeme“ dlžníka a zistíme, či nie je v úpadku (konkurz, resp. reštrukturalizácia), zistíme či má majetok a či je predpoklad reálneho vymoženia pohľadávky. Každého dlžníka posudzujeme individuálne. Na základe týchto vstupných informácií Vám vieme navrhnúť vhodný postup vymáhania pohľadávky.

Krok 2: Oslovenie dlžníka – mimosúdne vymáhanie pohľadávky (voliteľné)

Vždy je najjednoduchšie, ak dlžník zaplatí „dobrovoľne“. Veľa dlžníkov nereaguje na výzvy veriteľov. V prípade, ak dlžníka osloví advokát, dlžník vie, že svoju pohľadávku máte záujem naozaj vymáhať a častokrát zaplatí už na výzvu zaslanú advokátom. V rámci výzvy pre klienta uplatňujeme okrem istiny pohľadávky aj príslušenstvo pohľadávky (úroky z omeškania, zmluvné pokuty a pod.).

Ak dlžník nezaplatí ani na výzvu pristúpime k ďalšiemu kroku.

Krok 3: Uplatnenie nároku – súdne vymáhanie pohľadávky

Ďalším krokom pri vymáhaní pohľadávok je uplatnenie nároku na súde, resp. inom príslušnom orgáne. Na základe podkladov od klienta a analýzy (podľa kroku 1) pripravíme potrebné „papiere“ (žalobu, návrh na vydanie platobného rozkazu, prihlášku pohľadávky, resp. i.), určíme, kde je potrebné pohľadávku uplatniť a zabezpečíme uplatnenie nároku. Miestom uplatnenia nároku môže byť všeobecný súd, rozhodcovský súd, konkurzný, resp. reštrukturalizačný správca.

Zároveň zabezpečíme zastupovanie v ďalšom konaní tak, aby ste s vymáhaním nemali ďalšie starosti. Zastupovanie v konaní zabezpečíme až do jeho právoplatného skončenia.

Prečítajte si akým spôsobom prebieha vymáhanie pohľadávok formou upomínacieho konania.

Krok 4: Exekúcia

Ak dlžník nezaplatí ani po vydaní rozsudku, zabezpečíme vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie a podáme ho na exekútorský úrad. Spolupracujeme len s exekútormi, s ktorými máme dobré skúsenosti pri vymáhaní pohľadávok. Cieľom je, aby ste svoje peniaze dostali na účet čo najskôr.

Krok 5: Vymoženie pohľadávky – peniaze na účte

Pohľadávku Vám po vymožení ihneď pošleme na Váš účet.

 

Každá pohľadávka je odlišná, a preto je uvedený postup len orientačný. Na základe úvodného posúdenia Vám pripravíme postup šitý na mieru, aby bolo vymáhanie čo najúčinnejšie.

Koľko bude stáť vymáhanie pohľadávky?

Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávky závisí od charakteru a výšky konkrétnej pohľadávky a počtu vykonaných úkonov. Odmenu s Vami vždy dohodneme tak, aby ste dopredu vedeli, koľko zaplatíte. Odmena závisí od náročnosti veci a času, ktorý je potrebné na vykonanie jednotlivých úkonov. Prvá konzultácia je bezplatne. Pre viac informácii kliknite sem.

Kontaktujte nás a dozviete sa viac.

 

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.