Zatvoriť

Obchodné spoločnosti a družstvá

Obchodné spoločnosti a družstvá

V oblasti práva obchodných spoločností a družstiev poskytujeme najmä tieto služby:

 • založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • zmeny v spoločnostiach a družstvách,
 • právne poradenstvo pri predaji a kúpe firmy alebo podniku,
 • likvidácie spoločností a družstiev.

Bližšie informácie nájdete nižšie na tejto stránke, prípadne nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Založenie spoločnosti alebo družstva

Naša advokátska kancelária Vám ponúka poradenstvo pri založení obchodnej spoločnosti alebo družstva. Nie všetci vedia, že založenie spoločnosti je právnou službou a je na túto činnosť je potrebné mať odbornú spôsobilosť. Čo získate naviac, keď Vám spoločnosť zakladá advokát? Všetky listiny sú vypracované podľa potrieb klienta osobne advokátom a nie sú generované systémom (vypĺňaním vzorových dokumentov). Garantujeme tak správnosť všetkých dokumentov.

Okrem poradenstva pri výbere vhodnej právnej formy zabezpečíme tiež tieto služby:

 • vypracovanie zakladajúcich dokumentov (zakladeľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, stanovy a i.),
 • vypracovanie ďalších listín potrebných na zápis do Obchodného registra,
 • ohlásenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania),
 • vypracovanie návrhu na zápis do Obchodného registra a jeho podanie,
 • zastupovanie v konaní pred Obchodným registrom,
 • registrácia spoločnosti alebo družstva pre daň z príjov právnickej osoby na príslušnom daňovom úrade (pridelenie DIČ).

Pri zakladaní používame elektronický podpis, vďaka čomu šetríme Vaše náklady na založenie.

Od roku 2017 bude možné zakladať aj jednoduchú spoločnosť na akcie.

Správne poplatky:

Podľa zákona o správnych poplatkoch sa za každú živnosť platí poplatok:

štandardná výška poplatku

(bez elektronického podpisu)

poplatok po zľave

(s elektronickým podpisom)

voľná živnosť 5 EUR bezplatne
viazaná živnosť 15 EUR 7,50 EUR
remeselná živnosť 15 EUR 7,50 EUR

Súdne poplatky:

Podľa zákona o súdnych poplatkoch sa Obchodnému registru platí za založenie spoločnosti poplatok v nasledovnej výške:

štandardná výška poplatku

(bez elektronického podpisu)

poplatok po zľave

(s elektronickým podpisom)

s.r.o. 300 EUR 150 EUR
a.s. 750 EUR 375 EUR
v.o.s. a k.s. 300 EUR 150 EUR
družstvo 300 EUR 150 EUR

Odmenu za právne služby nájdete v cenníku.

 Zmeny v spoločnostiach a družstvách

Najčastejšími zmenami v obchodnej spoločnosti sú zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena konateľa, zmena spoločníkov (prevody obchodných podielov) a rozšírenie predmetov podnikania.

Naša advokátska kancelária Vám ponúka poradenstvo pri týchto zmenách. Poradenstvo zahŕňa tieto služby:

 • vypracovanie dokumentov potrebných na zmeny v registroch (Obchodný a živnostenský register),
 • potrebnú zmluvnú a korporátnu dokumentáciu,
 • zastupovanie v konaní pred Obchodným registrom a živnostenským registrom,

Pri zakladaní používame elektronický podpis, vďaka čomu šetríme Vaše náklady na realizáciu zmien.

Súdne poplatky:

štandardná výška poplatku

(bez elektronického podpisu)

poplatok po zľave

(s elektronickým podpisom)

zmena v Obchodnom registri 66 EUR 33 EUR

 

Právne poradenstvo pri predaji a kúpe firmy alebo podniku

Poskytujeme komplexné transakčné poradenstvo v súvislosti s predajom či kúpou firmy (podniku), najmä:

 • právne due diligence (t.j. právny audit spoločnosti, vyhodnotíme a posúdime najmä korporátnu dokumentáciu, dodávateľsko – odberateľské vzťahy, ostatné zmluvné vzťahy, súdne spory, pracovno – právne vzťahy, práva duševného vlastníctva, majetkové vzťahy),
 • vypracovanie návrhu transakčnej (zmluvnej dokumentácie), pripomienkovanie a negociácie,
 • zápis do Obchodného registra.

 

Likvidácie spoločností a družstiev

Ukočenie fungovania spoločnosti je časovo a administratívne náročný proces. Likvidácia spoločnosti trvá niekoľko mesiacov (najmenej 6 mesiacov). Likvidácie väčších spoločností môžu trvať aj viac. V súvislosti s týmto procesom Vám vieme poskytnúť úplný odborný právny servis od vypracovania dokumentov potrebných na vstup do likvidácie, poradenstvo počas likvidácie (predaj majetku likvidovanej spoločnosti a vysporiadanie právnych vzťahov) až po jej výmaz z Obchodného registra.

Hotové výdavky pri likvidácií spoločností sú minimálne 100 EUR (súhlasy správcov dane, zverejňovanie dokumentov v Obchodnom vestníku, poplatky Obchodného registra).

Na konci likvidácie spoločnosť alebo družstvo zanikne výmazom z Obchodného registra.

 

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.