Zatvoriť

Autorské a priemyselné práva

Autorské a priemyselné práva (priemyselné vlastníctvo)

vyberte si oblasť, ktorá Vás zaujíma:

Franchising

 ·

 Ochranné známky

 ·

 Dizajny

 ·

 Patenty a vynálezy

 ·

 Autorské právo

Franchising (franšíza)

Výhodou konceptu franchising je, že franchisant (prijímateľ licencie) vstupuje do odskúšaného a fungujúceho modelu, ktorý ako celok preberá od franchisora (poskytovateľa licencie), čím sa do značnej miery eliminuje riziko neúspechu pri podnikaní. Viac o franchisingu (franšíze) sa dozviete tu.

Ochranné známky

Ochrannou známkou je označenie tovarov alebo služieb (inými slovami značka alebo logo), na základe ktorého sa tovary a služby s týmto označením dokážu odlíšiť od iných podobných tovarov alebo služieb. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Ako ochranná známka môže byť registrovaný: slovný názov, kresba, logo, obal, zvuk a pod.

Potrebujete registrovať ochrannú známku, alebo potrebujte dosiahnuť ochranu ochrannej známky? Prečítajte si, aké služby Vám vieme poskytnúť.

Dizajny

Dizajnom je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia (inými slovami etiketa, obal alebo špecifický tvar výrobku).

Idete registrovať dizajn? Prečítajte si, aké služby Vám vieme poskytnúť.

Patenty a vynálezy

Na vynálezy, ktoré spĺňajú zákonné podmienky udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patenty. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Konanie sa začína podaním patentovej prihlášky.

Poskytujeme právne služby pri:

Potrebujete ochrániť svoj vynález? Viac o ochrane vynálezov nájdete tu.

Autorské právo

Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Autorom poskytujeme právne poradenstvo súvisiace s autorským právom, najmä:

  • vypracovanie licenčných zmlúv,
  • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do autorského práva.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.