Zatvoriť

Zastupovanie pred súdmi


Zastupovanie pred súdmi

Súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci. V súdnom konaní sa prejednávajú sporové, ale aj nesporové veci, čo predpokladá rôznorodosť jednotlivých konaní. Z doterajšej praxe máme bohaté skúsenosti so zastupovaním v konaniach predmetom ktorých  je:

  • osobný stav (t.j. konania o rozvode, o určenie rodičovstva, o osvojení, a i),
  • splnenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva (napr. o zaplatenie dlhu, o náhradu škody, a i);
  • určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je (napr. určenie vlastníckeho práva, určenie vecného bremena, určenie neplatnosti právneho úkonu a i.),
  • iné konania (napr. zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Nezáleží na tom, či ste na strane žalobcu, alebo žalovaného. Ústava Slovenskej republiky garantuje pre každého právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi. Advokáti sú garanciou tohto práva, pričom účelom právnej pomoci je ochrana práv a právom chránených záujmov klienta, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poradenstvo poskytujeme od úvodného právneho posúdenia prípadu a zhodnotenia možnosti úspechu, cez vypracovanie písomností (žaloby, vyjadrenia, odvolania, námietok, odporu), zastupovanie na pojednávaniach až do právoplatného skončenia veci.

Rovnako klientom poskytujeme právnu pomoc pri sporoch prejednávaných v rozhodcovskom konaní.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.

Kontaktný formulár

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.