Zatvoriť

Zastupovanie pred súdmi

Zastupovanie pred súdmi

Súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci. V súdnom konaní sa prejednávajú sporové, ale aj nesporové veci, čo predpokladá rôznorodosť jednotlivých konaní. Z doterajšej praxe máme bohaté skúsenosti so zastupovaním v konaniach predmetom ktorých  je:

 • osobný stav
 • splnenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva najmä
  • o zaplatenie dlhu alebo uloženie povinnosti (napr. vypratanie nehnuteľnosti),
  • o náhradu škody, o
  • náhradu nemajetkovej ujmy;
 • určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je
  • určenie vlastníckeho práva,
  • určenie vecného bremena,
  • určenie neplatnosti právneho úkonu,
 • iné konania

Nezáleží na tom, či ste na strane žalobcu, alebo žalovaného. Ústava Slovenskej republiky garantuje pre každého právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi. Advokáti sú garanciou tohto práva, pričom účelom právnej pomoci je ochrana práv a právom chránených záujmov klienta, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poradenstvo poskytujeme od úvodného právneho posúdenia prípadu a zhodnotenia možnosti úspechu, cez vypracovanie písomností (žaloby, vyjadrenia, odvolania, námietok, odporu), zastupovanie na pojednávaniach až do právoplatného skončenia veci.

Poskytujeme právne služby aj v prípade, že súd vo veci nekoná a súdne konanie trpí nedôvodnými prieťahmi v konaní.

Rovnako klientom poskytujeme právnu pomoc pri sporoch prejednávaných v rozhodcovskom konaní.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.