Zatvoriť

Adresa

JUDr. Maroš Jakubek, PhD.

advokát | +421 949 250 707

zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 7223

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. | advokátska kancelária

Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 50 099 175

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 107954/B

www.jakubek.sk