Zatvoriť

Právne služby

Advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. so sídlom v Bratislave poskytuje právne služby predovšetkým v týchto oblastiach práva:

 • priemyselné práva a práva duševného vlastníctva,
 • občianske právo,
 • pracovné právo,
 • obchodné právo, právo obchodných spoločností a družstiev.

Právne služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky.

Pre občanov (fyzické osoby) poskytujeme právne služby v rôznych životných situáciách, ako sú napríklad:

 1. kúpa či predaj bytu alebo domu (vypracovanie kúpnej zmluvy, zabezpečenie vkladu do katastra nehnuteľností),
 2. vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 3. zastupovanie pred súdmi (v sporoch o náhradu škody, určenie vlastníckeho práva, neplatné skončenie pracovného pomeru a mnohé iné),
 4. založenie občianskeho združenia, nadácie, neziskových organizácií a zmeny v základných dokumentoch.

Pre podnikateľov poskytujeme širokú paletu služieb, napríklad:

 1. založenie obchodnej spoločnosti  (s.r.o., a.s.) a zmeny v nej, vrátane zápisu do obchodného registra,
 2. poradenstvo pri kúpe a predaji spoločností, transakčné poradenstvo,
 3. vypracovanie zmlúv a všeobecných obchodných podmienok,
 4. zastupovanie v súdnych konaniach,
 5. vymáhanie pohľadávok (mimosúdne vymáhanie, zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní) … čítajte ďalej.

Vzhľadom na to, že vnímame potrebu byť spoločensky zodpovední, poskytujeme PRO BONO poradenstvo aj pre neziskový sektor.

Advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. spolupracuje aj s ďalšími advokátmi, právnikmi, notármi, exekútormi, ekonomickými a daňovými poradcami s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Vďaka tomu je právne poradenstvo poskytnuté vždy odborne a efektívne.

Podrobnejší rozpis právnych služieb nájdete v sekcií Právne služby, pričom služby sú triedené podľa odvetvia práva.

Ak ste nenašli na našej webovej stránke to čo potrebujete, neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.