Zatvoriť

Zastupovanie v trestnom konaní

V rámci trestného konania poskytujeme klientom služby:

Obhajoba obvinených v trestnom konaní

Dôsledne dbáme na dodržiavanie práv obvinených v trestnom konaní. Základom celej obhajoby je oboznámenie sa s prípadom, vyhodnotenie dôkaznej situácie, poučenie klienta a stanovenie stratégie obhajoby. Obhajca dbá na to, aby boli v trestnom konaní použité iba dôkazy získané v súlade so zákonom, pričom uplatňuje práva obvineného tak, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Tak ako obvinený, aj poškodený má v trestnom konaní práva a povinnosti. Poškodeným pomáhame v trestnom konaní domôcť sa spravodlivosti a dosiahnuť kompenzáciu škody spôsobenej trestným činom.

Právna pomoc svedkom a podozrivým v trestnom konaní

Účelom právnej pomoci svedkom a podozrivým je zabezpečiť, aby boli svedkovia náležitým spôsobom poučení, aby bol výsluch vedený v súlade so zákonom, aby neboli kladené neprípustné otázky (otázky klamlivé a otázky, ktoré navádzajú na určitú odpoveď). Je prirodzené, že aj svedkovia, ktorí majú čisté svedomie, a nijakým spôsobom sa nepodieľali na trestnom čine, „iba“ boli jeho svedkom, majú pred výsluchom a pri výsluchu stres, obavy, či nepríjemný pocit. Aj z toho dôvodu je dobré mať pri sebe odborne spôsobilú osobu, ktorá dohliadne na to, aby výsluch prebehol v súlade so zákonom.

V prípade záujmu o niektorú zo služieb nás kontaktujte a my Vám poskytneme cenovú ponuku.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.