Zatvoriť

Nároky pri meškaní letu a strate batožiny

Blíži sa sezóna letných dovoleniek a pre tých z Vás, ktorí radi cestujú na vlastnú päsť sme pripravili prehľad Vašich práv. Aké máte nároky pri meškaní letu a strate batožiny? plane

Let je zrušený, alebo je prekročená kapacita lietadla

Nie je výnimkou, že let, ktorým ste mali odletieť je zrušený (z dôvodu počasia, technickej poruchy a pod.), alebo preto, že letecká spoločnosť predá viac leteniek, ako je kapacita lietadla.

V prípade zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla majú dotknutí cestujúci:

  1. právo na úhradu úplných nákladov na letenku do 7 dní, alebo na spiatočný let do prvého miesta odletu, alebo na presmerovanie do plánovanej destinácie;
  2. právo na starostlivosť (občerstvenie a jedlo, hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, dva bezplatné telefonické hovory, dva telexy, dve faxové správy alebo dva e-maily);
  3. právo na finančnú náhradu.

Meškanie letu

Nároky pri meškaní letu sa líšia v závislosti od jeho dĺžky. Nariadenie Európskej únie zaviedlo tri hladiny penalizácie:

  1. v prípade dlhých meškaní (2 hodiny a viac, v závislosti od vzdialenosti letu) sa cestujúcim v každom prípade poskytne jedlo a občerstvenie a 2 bezplatné telefonáty alebo e-maily;
  2. ak sa čas odletu presunie na deň po pôvodne oznámenom čase odletu, cestujúcim sa poskytne hotelové ubytovanie a preprava na miesto ubytovania a späť na letisko;
  3. keď je meškanie aspoň 5 hodín, cestujúci si môžu vybrať medzi úhradou úplných nákladov na letenku alebo spiatočným letom do prvého miesta odletu.

Finančná náhrada

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta (uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške od 250 až do 600 EUR podľa letovej vzdialenosti, nasledovne:

Lety v rámci EÚ (do 1 500 km) – 250 EUR
Lety v rámci EÚ (viac ako 1 500 km) – 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ (do 1 500 km) – 250 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ (1 500 km až 3 500 km) – 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ (viac ako 3 500 km) – 600 EUR

Právo na finančnú náhradu nevznikne ak bolo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť – napr. nepriaznivé počasie, vyššia moc a pod. Naďalej však máte právo na vrátenie ceny letenky (v plnej výške alebo len časť, ktorú ste nevyužili), náhradnú prepravu za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne, alebo let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu.

Rovnako Vám právo na finančnú náhradu nevznikne ani ak vás spoločnosť o zrušení letu informovala 2 týždne pred plánovaným časom odletu, alebo vám bol ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.

Zmena triedy letenky

Ak letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, do 7 dní vráti:

  • 30 % ceny letenky v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1 500 km;
  • 50 % ceny letenky v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1 500 km, s výnimkou letov medzi krajinami EÚ a francúzskymi zámorskými územiami, a všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km;
  • 75 % ceny letenky v prípade všetkých ostatných letov vrátane letov medzi krajinami EÚ a francúzskymi zámorskými územiami.

Stratená alebo zmeškaná batožina (check-in)

V prípade straty, poškodenia alebo omeškania vašej podanej batožiny vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody až do výšky 1 220 EUR. Nárok na náhradu škody na batožine je potrebné uplatniť bezodkladne po prílete, najneskôr však do 7 dní a pri škode spôsobenej meškaním batožiny do 21 dní od  je vrátenia.

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na kontaktoch advokátskej kancelárie.

Bratislava, 13. júna 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.