Zatvoriť

Podnikanie športového agenta (manažéra)

Športový agent – všeobecne

Športoví agenti, resp. manažéri športovcov pôsobia ako zástupcovia športovcov alebo sprostredkovatelia práce a doplnkových služieb pre športovcov. Do prijatia zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej aj ako „zákon o športe“) nebola činnosť agenta bližšie upravená v akomkoľvek právnom predpise.

Pred 1. januárom 2016 živnostenský zákon poznal viazanú živnosť „Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta“ a ako vyplýva zo samotného názvu, športoví agenti a manažéri nespadali do rozsahu tejto živnosti. Agenti teda mohli vykonávať činnosť na základe voľnej sprostredkovateľskej živnosti.

Nová úprava podnikania – športový agent

Od 1. januára 2016 sa právna úprava v oblasti športu zmenila a tým sa zmenili aj povinnosti agentov. Športový agent a športový manažér sa podľa novej právnej úpravy považuje za osobu pôsobiaciu v športe. Zákon síce výslovne postavenie týchto osôb nedefinuje, ale športových agentov aj športových manažérov možno považovať za športového odborníka podľa § 6 ods. 1), písm. c) resp. písm. d) zákona o športe, a teda:

podľa § 6 ods. 1, c) zákona o športe: „fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu“ (napr. športový agent pôsobiaci vo futbale)

alebo

podľa § 6 ods. 1, d) zákona o športe: „fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť“ (napr. športový agent v iných športoch, kde činnosť nie je regulovaná).

Športový agent a športový manažér teda vykonávajú športovú činnosť podľa zákona o športe a činnosť môžu vykonávať ako fyzická osoba alebo ako odborník v právnickej osobe.

Bratislava, 26. novembra 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.