Zatvoriť

Franchising – všeobecne

Franchising je systém predaja výrobkov alebo služieb, ktorý spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisantov (prijímateľov), na základe ktorého sa zákazníci môžu spoľahnúť na kvalitu kupovaného produktu, bez ohľadu na to, kde sa produkt (tovar alebo služba) kupuje.

Poskytovateľ franchisingu dáva svojim partnerom – prijímateľom právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa používať, značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné metódy.

Franchising – hlavná výhoda

Výhodou konceptu franchising je, že franchisant (prijímateľ licencie) vstupuje do odskúšaného a fungujúceho modelu, ktorý ako celok preberá od franchisora (poskytovateľa licencie), čím sa do značnej miery eliminuje riziko neúspechu pri podnikaní.

Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu za priamu alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu. Príprave zmluvnej dokumentácie je potrebné venovať primeranú pozornosť, lebo aj od kvality nastavenia zmluvného vzťahu franchisora a franchisanta bude závisieť úspešnosť budúcej spolupráce. Povinnosti zmluvných strán je potrebné dostatočne presne a určito špecifikovať, aby sa zmluvný partneri v budúcnosti vyhli sporom a nezhodám. Zmluva tiež musí obsahovať mechanizmus na riešenie krízových situácií a veľa ďaľších náležitostí, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť.

Odvetvia, v ktorých sa franchising využíva

Medzi najrozšírenejšie odvetvia v ktorých sa využíva franchising sú:

  • stravovacie zariadenia (reštaurácie, fast foody),
  • fitness centrá,
  • čerpacie stanice,
  • predajne áut a prevádzky autoservisov,
  • výrobné závody (napr. pre automotive),
  • módne predajne a butiky,
  • poradenské služby (ekonomické a právne), realitné kancelárie,
  • a mnohé iné odvetvia.

V prípade, ak uvažujete o začatí podnikania formou franchisingu a potrebujete poradiť, resp. vypracovať zmluvnú dokumentáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.