Zatvoriť

Grant 1500 EUR na priemyselné vlastníctvo

Priemyselné vlastníctvo je budúcnosť! Európsky úrad pre duševné vlastníctvo poskytuje malým a stredným podnikom možnosť získať grant až do výšky 1500 EUR na ochranu priemyselného vlastníctva.

Grant je poskytovaný aj na úhradu poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu (priemyselné vlastníctvo), bez ohľadu na to, či zvažujete zapísanie ochrannej známky alebo dizajnu na úrovni EÚ, alebo vnútroštátnej úrovni.

Podmienkou poskytnutia grantu je vyplnenie žiadosti a v prípade priznania nároku je potrebné do 30 dní podať prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. EUIPO poskytuje grant do výšky 50 % poplatkov, zvyšných 50 % je prihlasovateľ povinný uhradiť zo svojich zdrojov.

Úrad posiela granty po podaní prihlášky na ochrannú známku, alebo dizajn na základe elektronickej žiadosti do jedného mesiaca priamo na Váš bankový účet.

Koľko EUR reálne môžem získať?

Podávať žiadosť o grant sa oplatí predovšetkým pri európskych dizajnoch a ochranných známkach, kde sa správne poplatky pohybujú v stovkách eur. (Dizajn od 350 EUR, ochranná známka od 850 – 1200 EUR). Práve z tohto správneho poplatku dokážete vďaka grantu ušetriť až polovicu.

Ako mám postupovať aby som grant získal?

Podanie žiadostí je online, jednoduché a v prípade potreby Vám poradíme. Pred podaním žiadosti je potrebné oboznámiť sa s výzvou EUIPO a následne môžete vyplniť túto žiadosť. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Viac o ochrane priemyselných práv nájdete na novom špecializovanom webe.

Kedy môžem o grant požiadať?

Celkovo je na túto schému pomoci vyčlenených 20 miliónov EUR pre celú EU a o granty je možné žiadať v 5 obdobiach:

  • od 11.1.2021 do 31.1.2021,
  • od 1.3.2021 do 31.3.2021,
  • od 1.5.2021 do 31.5.2021,
  • od 1.7.2021 do 31.8.2021 a
  • od 1.9.2021 do 30.9.2021.

Na každé obdobie je alokovaná čiastka 4 milióny EUR. V prípade, že v jednom období bude čiastka vyčerpaná, prijímanie žiadosti sa zastaví a môžete požiadať o grant v nasledujúcom období.

Granty sú prideľované na princípe kto prv príde, ten prv berie. Odporúčame podávať žiadosť na začiatku jednotlivých období, kedy je šanca na úspech najvyššia.

Žiadosť o grant je potrebné vždy podať pred podaním prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu.

Bratislava, dňa 20.01.2021

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.