Zatvoriť

Bezplatná právna pomoc pre osoby v karanténe (COVID-19)

Slovenská advokátska komora organizuje pre osoby v karanténe v súvislosti s nákazou COVID-19 bezplatnú právnu pomoc. Podmienky pomoci nájdete na stránkach Slovenskej advokátskej komory.

My sme sa do tejto aktivity rozhodli zapojiť tiež, a preto ak ste doma, máte problém, ktorý riešite a potrebujete usmerniť, ako v prípade postupovať, môžete sa na nás obrátiť.

Slovenská advokátska komora určila nasledovné podmienky:

  1. Bezplatná online právna pomoc určená všetkým občanom, primárne však občanom v karanténe.
  2. Je potrebné, aby ste stručne a výstižne popísali problém, ktorý riešite.
  3. Môžete priložiť aj doklady, ktoré s vecou súvisia.
  4. Advokátska kancelária Vám spracuje odpoveď v rozsahu maximálne jednej A4 strany, najneskôr do 7 dní.
  5. Žiadosť o beplatnú právnu pomoc je možné zaslať v termíne od 24.marca 2020 do 7.apríla 2020 (vrátane).

Pozn. Predmetom bezplatnej právnej pomoci nie je spisovanie dokumentov a podaní, ani iné úkony voči súdu. Komunikácia s advokátom podlieha povinnosti mlčanlivosti.

Ak máte o takúto formu pomoci záujem, kontaktujte nás emailom.

Bratislava, 26.3.2020.

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.