Zatvoriť

Advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. poskytuje právne služby z oblasti slovenského práva pre domácich aj zahraničných klientov. Našim prvoradým záujmom je spokojnosť našich klientov a preto poskytujeme len kvalitné právne služby a právne poradenstvo, podľa pokynov klienta, v jeho záujme a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri poskytovaní právnych služieb sa držíme týchto zásad:

Referencie

Aktuálne klientom spravujeme viac ako 160 rôznych práv priemyselného vlastníctva, z toho viac ako 130 ochranných známok (slovenských a európskych), 13 patentov, ale aj dizajny, úžitkové vzory, či franchisingové vzťahy.

Zároveň spolupracujeme s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v oblasti pomoci malým a stredným podnikom pri ochrane priemyselných práv a práv duševného vlastníctva.

Právne služby poskytujeme mnohým slovenským a zahraničným klientom, medzi ktoré patria o. i. hokejový klub VLCI ŽILINA, a.s. (referencia je zverejnená so súhlasom klienta).

Profesionálnosť a diskrétnosť

K riešeniu právnych problémov a zadaní pristupujeme vždy profesionálne, pričom dbáme na diskrétnosť poskytovania právnych služieb.

Hospodárnosť a efektívnosť

Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme tak, aby boli služby a rady poskytnuté hospodárne, efektívne a aby bola právna vec vyriešená podľa potrieb klienta čo najskôr.

Spolupracujeme s advokátmi s dlhoročnou praxou a inými odborníkmi, akými sú napríklad notári, súdni znalci, prekladatelia, geodeti.

Zodpovednosť

Advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu s výškou poistného plnenia 1 500 000 EUR, v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií.

Radi Vám poskytneme viac informácií na osobnom stretnutí.

JUDr. Maroš Jakubek, PhD., advokát a konateľ

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.