Zatvoriť

Vitajte v advokátskej kancelárii JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.!

Sme váš spoľahlivý partner v právnych záležitostiach už od roku 2016.

Poskytujeme právne služby z oblasti slovenského práva pre domácich klientov a nadnárodné spoločnosti so sídlom na Slovensku. Našim prvoradým záujmom je spokojnosť našich klientov a preto poskytujeme len kvalitné právne služby a právne poradenstvo, podľa pokynov a požiadaviek klienta. Prvoradý je pre náš vždy záujem klienta a dbáme na poskytovanie služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najmodernejšie technológie, dbáme na diskrétnosť a dôvernosť poskytnutých informácii a služby poskytujeme vždy hospodárne, tak aby bolo právne poradenstvo pre klientov dostupné.

Referencie

Aktuálne klientom spravujeme viac ako 160 rôznych práv priemyselného vlastníctva, z toho viac ako 130 ochranných známok (slovenských a európskych), 13 patentov, ale aj dizajny, úžitkové vzory, či franchisingové vzťahy.

Zároveň spolupracujeme s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v oblasti pomoci malým a stredným podnikom pri ochrane priemyselných práv a práv duševného vlastníctva.

Právne služby poskytujeme mnohým slovenským a zahraničným klientom, medzi ktoré patria o. i. hokejový klub VLCI ŽILINA, a.s. (referencia je zverejnená so súhlasom klienta).

Profesionálnosť a diskrétnosť

K riešeniu právnych problémov a zadaní pristupujeme vždy profesionálne, pričom dbáme na diskrétnosť poskytovania právnych služieb.

Hospodárnosť a efektívnosť

Pri poskytovaní právnych služieb postupujeme tak, aby boli služby a rady poskytnuté hospodárne, efektívne a aby bola právna vec vyriešená podľa potrieb klienta čo najskôr.

Spolupracujeme s advokátmi s dlhoročnou praxou a inými odborníkmi, akými sú napríklad notári, súdni znalci, prekladatelia, geodeti.

Zodpovednosť

Advokátska kancelária JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o. má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu s výškou poistného plnenia 1 500 000 EUR, v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií.

Radi Vám poskytneme viac informácií na osobnom stretnutí.

JUDr. Maroš Jakubek, PhD., advokát a konateľ

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.