Zatvoriť

Elektronické schránky právnických osôb

Od 1. augusta 2016 štát postupne začne aktivovať elektronické schránky právnických osôb. Aktivácia bude prebiehať v prechodnom období  až do 31. decembra 2016, a to tak, že pri prvom prihlásení na portál www.slovensko.sk sa elektronická schránka právnickej osoby automaticky aktivuje.

Dňom 1. januára 2017 budú automaticky aktivované elektronické schránky pre všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či sa štatutárny orgán právnickej osoby do elektronickej schránky prihlási, alebo nie.

Čo to pre právnické osoby znamená?

Od momentu aktivácie elektronickej schránky budú môcť úrady doručovať písomnosti právnickej osobe len v elektronickej forme (t. j. namiesto doručovania poštou), a doručenie písomnosti do elektronickej schránky sa bude považovať za účinné, bez ohľadu na to, či sa štatutár o doručení do elektronickej schránky dozvie. Úrady takto budú môcť doručovať rozhodnutia, upovedomenia, výzvy a iné listiny. Momentom doručenia začnú plynúť lehoty (pri doručovaní do vlastných rúk 15 dňová úložná lehota a následne zákonná alebo procesná lehota na vykonanie úkonu) a neskorým zistením doručenia listiny bude právnická osoba vystavená riziku zmeškania lehoty.

Keďže sa doručenie do elektronickej dátovej schránky právnickej osoby bude považovať za ekvivalent doručovaniu poštou, je potrebné, aby si osoby, ktoré konajú v mene právnických osôb (konatelia, členovia predstavenstva a i.) vybavili nový občiansky preukaz s čipom, prostredníctvom ktorého sa do elektronickej schránky prihlásia. Pri vydaní občianskeho preukazu – na polícií, je zároveň potrebné požiadať o aktiváciu čipu.

Odporúčame teda štatutárnym orgánom právnických osôb, aby do konca roku 2016 požiadali o vydanie občianskeho preukazu s čipom a zároveň požiadali o aktiváciu elektronických služieb.

Následne je možné nastaviť sťahovanie notifikácií z elektronickej schránky do emailového klienta (Outlook, Gmail, Firebird a i.), aby sa štatutári na portál www.slovensko.sk nemuseli prihlasovať každý deň.

Odpovede na často kladené otázky môžete nájsť na stránkach https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka alebo https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po, prípadne sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktov našej advokátskej kancelárie a ochotne Vám poradíme.

Videonávod nájdete na tejto stránke

Bratislava, dňa 28. júla 2016

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.