Zatvoriť

Ochranné známky – Niceské triedenie na rok 2017

Medzinárodné Niceské triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok

Každá ochranná známka je registrovaná pre konkrétne tovary alebo služby. Od 1. januára 2017 je platná nová verzia medzinárodného zoznamu tovarov a služieb, ktorá sa používa pri registrácií ochranných známok.

Slovenská verzia zoznamu je dostupná na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: NCL 11-2017. Originálne znenie je možné nájsť na stránkach Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO. Na základe uvedeného sytému triedenia sú tovary a služby delené do 45 tried, z toho 34 tried je pre tovary (triedy 1 – 34) a 11 tried pre služby (triedy 35 – 45).

Načo slúži medzinárodný systém triedenia (Niceské triedenie)?

Každá ochranná známka chráni len tovary a služby, pre ktoré je registrovaná. To znamená, že pri registrácií ochrannej známky prihlasovateľ uvádza zoznam tovarov, alebo služieb,  ktoré daným označením chráni. Zoznam sa pre každú ochrannú známku tvorí na základe Niceského triedenia. Podľa počtu tried tovarov a služieb Niceskeho triedenia registrový úrad následne vyčísľuje správny poplatok.

Pri registrácií ochrannej známky je dôležité dostatočne široko a presne navrhnúť zoznam tovarov a služieb, ktoré majú byť prihlasovaným označením chránené. Neúplný zoznam totiž neposkytne ochranu všetkým Vašim produktom. Na strane druhej, príliš široký zoznam môže viesť k tomu, že ochranná známka bude neskôr zrušená pre tovary a služby, pre ktoré sa nepoužívala viac ako 5 rokov.

Všeobecne o ochranných známkach

Ochrannou známkou majiteľ odlišuje svoje tovary a služby od tovarov a služieb konkurencie. Ochranná známka je v systéme práv duševného vlastníctva právom priemyselného označenia. Majiteľ ochrannej známky teda chráni svoj produkt prostredníctvom označenia.

Spotrebitelia tovarov a služieb sú zvyknutí na kvalitu produktu, ktorí si spájajú s úspešnou značkou. Podľa značky sa spravidla rozhodujú aj pri kúpe. V tomto smere ochranná známka plní svoju ochrannú funkciu. Tá spočíva v tom, že zákazník pri kúpe produktu očakáva určitú kvalitu, či už na základe predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti, alebo referencie. Túto kvalitu garantuje práve ochranná známka.

Viac informácií o ochranný známkach nájdete tu.

Bratislava, 4. januára 2017

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.