Zatvoriť

Rozdiel medzi označeniami: ® TM ©

Viete, aký je rozdiel medzi označeniami ® , TM a ©?

Každý z týchto symbolo vyjadruje určitú formu ochrany, ktorou majiteľ, resp. autor dáva verejnosti najavo svoj záujem chrániť predmet svojho duševného vlastníctva.

Symbol ®

je vyjadrením skratky „registered trademark“, a teda registrovaná ochranná známka. Majiteľ ochrannej známky týmto symbolom dáva verejnosti, a teda spotrebiteľom a svojim konkurentom najavo, že označenie ktoré sa spája so symbolom ® je registrovanou ochrannou známkou. To znamená, že toto označenie poskytuje ochranu určitému tovaru, alebo službe, ktoré sú uvedené v registri ochranných známok. Ochranná známka je však platná len na území vyznačenom v tomto registri. Tento symbol smie majiteľ ochrannej známky používať až po jej zápise do príslušného registra.

Skratka „TM“

alebo trademark je označenie, ktorým majiteľ označenia dáva verejnosti najavo, že táto značka (brand), hoci nie je registrovaná, je považovaná za označenie spájajúce sa s určitým tovarom a majiteľ značky neformálnym spôsobom má záujem chrániť toto označenie. Ide o tzv. nezapísané označenie.

Symbol ©

je vyjadrením skratky „copyright“, a teda autor diela vyjadreného slovne, graficky, resp. inak upozorňuje verejnosť na skutočnosť, že toto dielo podlieha ochrane podľa autorského zákona. Tento symbol sa používa výlučne v spojení s autorskými dielami. Na oprávnené použitie symbolu © sa nevyžaduje žiadna registrácia, a to z dôvodu, že autorské právo vzniká v momente, keď je dielo vyjadrené zmyslami vnímateľným spôsobom. Nepoužitie tohto symbolu neznamená, že dielo nie je chránené, ale „len“ prízvukuje, že ide o autorské dielo požívajúce ochranu.

Okrem týchto najčastejšie používaných symbolov sa môžeme v praxi stretnúť ešte s ďalšími symbolmi, a to napr.

Skratka „SM“označujúca neregistrovanú ochrannú známka len pre istý druh služieb (nie tovarov). angl. skratka „service mark“.

Opačný symbol C v krúžku tzv. „copyleft“, ktorý označuje špecifické použitie autorského diela. V prípade ak z autorského diela označeného takýmto symbolom vznikne iné odvodené dielo (napr. v prípade software), novovzniknuté dielo musí byť použité pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo.

Bratislava, 6. októbra 2017

< späť na aktuality

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.