Zatvoriť

Ochrana diel úžitkového umenia


Úvod

Úžitkové umenie, prepojenie estetiky s praktickou funkciou, má nezastupiteľné miesto v našich každodenných životoch. Od nábytku cez šperky až po keramiku a textílie, diela úžitkového umenia spájajú krásu s použiteľnosťou, obohacujúc tak naše každodenné prostredie.

Ochrana diel úžitkového umenia

Právo Slovenskej republiky, podobne ako právo Európskej únie, poskytuje dielam úžitkového umenia ochranu, ktorá balansuje medzi autorským právom a právom priemyselného vlastníctva. Rozdiel je v tom, či autor pri diele úžitkového umenia požiadal o priemyselno-právnu ochranu, alebo nie. Autorské práva totiž vznikajú neformálne (bez potreby registrácie), pričom priemyselné práva vznikajú výlučne len na žiadosť, v rámci registračného konania.

Ochrana diela úžitkového umenia

Autorské právo chráni originálne diela úžitkového umenia, ktoré vykazujú aspoň určitý stupeň tvorivosti. Nezáleží pritom na tom, aká je miera tvorivosti. Na Slovensku, podľa zákona o autorskom práve, sú diela úžitkového umenia chránené rovnako ako výtvarné umenie, či literárne alebo hudobné diela. To znamená, že majú ochranu pred neoprávneným používaním, kopírovaním, distribúciou či verejným prenosom.

Priemyselné vlastníctvo a úžitkové umenie

Ochrana dizajnu, kľúčová pre úžitkové umenie, sa realizuje dizajnovú ochranu. Tieto právne nástroje umožňujú tvorcom a výrobcom chrániť svoje investície do vývoja a dizajnu produktov, zabezpečujúc im exkluzívne práva na využitie dizajnu.

Záver

Ako spoločnosť musíme uznávať a chrániť diela úžitkového umenia, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života a odrážajú kultúrne dedičstvo. Diela úžitkového umenia je potrebné podporovať a ochraňovať tak tvorivosť a inovácie v tejto oblasti, čím prispejeme nielen k estetickej, ale aj praktickej hodnote našich prostredí.

Sme pripravení poskytnúť Vám kvalifikované právne poradenstvo pri ochrane Vašich diel úžitkového umenia. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

V Bratislave, dňa 10.3.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.