Zatvoriť

Oplatí sa mi registrovať ochrannú známku?

V dnešnej dobe, keď sa trh neustále rozširuje a konkurencia je väčšia než kedykoľvek predtým, je dôležité, aby sa podniky snažili ochraňovať svoje značky a názvy. Jednou z najúčinnejších metód ochrany je registrácia ochrannej známky. Tento článok Vám poskytne prehľad o tom, čo je ochranná známka, aký jej význam pre vaše podnikanie a či sa jej registrácia naozaj oplatí.

Čo je ochranná známka a jej význam

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na rozlišovanie tovarov a služieb jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov. Môže to byť slovo, logo, slogan, grafika alebo kombinácia týchto prvkov.

Výhody ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky prináša viaceré výhody, vrátane:

 • Zabezpečuje exkluzivitu: Zaregistrovaná ochranná známka zabezpečuje, že len vy môžete používať zvolené označenie v rámci obchodnej činnosti.
 • Poskytuje právnu ochranu: V prípade neoprávneného použitia vašej známky môžete právne zakročiť.
 • Zvyšuje hodnotu vašej značky: Silná, dobre chránená značka je cenným aktívom, ktoré môže prilákať investície a zvýšiť hodnotu vášho podniku.

Proces registrácie ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky je proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a porozumenie požiadaviek, ktoré zákon kladie na ochranné známky. Základné kroky zahŕňajú:

 1. Vyhľadávanie dostupnosti: Pred podaním žiadosti je nevyhnutné overiť, či je označenie dostupné a nekoliduje s existujúcimi známkami.
 2. Príprava a podanie žiadosti: Vyžaduje sa podrobný popis tovarov a služieb, ktoré sa majú chrániť, spolu s vyobrazením známky. Tovary a služby je navyše potrebné zotriediť podľa tzv. Nicejskej klasifikácie.
 3. Preskúmanie a schválenie: Príslušný úrad preskúma vašu prihlášku ochrannej známky z formálneho a obsahového hľadiska a rozhodne o podanej prihláške.
 4. Námietkové konanie: Ak niekto podá proti prihláške námietky, prebehne konanie o podaných námietkach.

Bežný proces môže trvať od niekoľkých mesiacov (5-7) do roka, v závislosti od krajiny a špecifik prípadu. Náklady na registráciu ochrannej známky sa tiež líšia, ale investícia do ochrany vašej značky môže predstavovať značné dlhodobé úspory a výhody.

Bežné omyly a úskalia pri registrácii

Pri registrácii ochrannej známky je ľahké dopustiť sa niekoľkých základných chýb, ktoré môžu proces komplikovať alebo dokonca znemožniť úspešnú registráciu. Medzi najčastejšie patria:

 • Nedostatočný výskum (rešerš): Nedostatočné overenie, či je označenie už registrované alebo veľmi podobné existujúcim známkam.
 • Nesprávne určenie triedy tovarov a služieb: Každá ochranná známka sa registruje v rámci konkrétnej triedy tovarov a služieb. Nesprávna klasifikácia môže spôsobiť zamietnutie žiadosti, alebo neúmerné predĺženie konania, a to aj o niekoľko mesiacov.
 • Všeobecné označenia: Označenia, ktoré sú príliš opisné alebo všeobecné, nemusia byť schopné registrácie ako ochranné známky.

Kedy sa registrovanie ochrannej známky neoplatí

Existujú situácie, kedy môže byť registrácia ochrannej známky nevýhodná alebo zbytočná:

 • Keď plánujete označenie rýchlo zmeniť: Ak sa vaša značka alebo podnik rýchlo vyvíja a plánujete v blízkej budúcnosti zmeniť označenie, môže byť čakanie na registráciu časovo a finančne neefektívne.
 • Pre príliš všeobecné označenia: Označenia, ktoré sú príliš všeobecné alebo opisujú kategóriu produktov a služieb, sa ťažko registrujú a chránia.

Záver a odporúčania

Registrácia ochrannej známky je dôležitým krokom pre ochranu vašej značky, podnikania a odlíšenie sa od Vašej konkurencie. Poskytuje Vám právnu ochranu, zvyšuje hodnotu vašej značky a umožňuje efektívne zakročiť proti neoprávnenému používaniu. Avšak proces registrácie vyžaduje dôkladnú prípravu a porozumenie relevantných právnych aspektov. Odporúčame konzultáciu s odborníkom na ochranné známky, ktorý vám pomôže navigovať procesom a maximalizovať šance na úspech.

Viac informácii máme pre Vás na našom špecializovanom webe priemyselné vlastníctvo.

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?
  • Proces môže trvať od niekoľkých mesiacov (5-7) po viac ako rok, v závislosti od konkrétneho prípadu a jurisdikcie.
 2. Čo sa stane, ak niekto používa moju známku bez povolenia?
  • Ak máte zaregistrovanú ochrannú známku, môžete podniknúť právne kroky proti takémuto používaniu, vrátane zákazu ďalšieho používania a možnej kompenzácie škody.
 3. Je registrácia ochrannej známky platná vo všetkých krajinách?
  • Nie, registrácia ochrannej známky platí len v rámci jurisdikcie, v ktorej bola podaná a schválená. Pre medzinárodnú ochranu môžete podať žiadosť prostredníctvom EUIPO, a to pre celú Európsku úniu, alebo prostredníctvom Madridského systému, alebo podať samostatné žiadosti v jednotlivých krajinách.
 4. Môžem zaregistrovať ochrannú známku, ak už ju niekto používa, ale neregistroval?
  • Toto závisí od konkrétnych okolností a právneho systému danej krajiny. Vždy odporúčame konzultovať podrobnosti s právnym zástupcom.
 5. Aké sú bežné náklady na registráciu ochrannej známky?
 6. Koľko platí ochranná známka?
  • Ochranná známka platí 10 rokov od podania prihlášky s možnosťou opakovaného predĺženia, vždy o 10 rokov.

V Bratislave, 27.3.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.