Zatvoriť

Zvýšenie správnych a súdnych poplatkov

Od 1.4.2024 dochádza k zmene výšky súdnych a správnych poplatkov. Pre ilustráciu vyberáme najčastejšie správne poplatky.

Kataster nehnuteľností:

Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa zvyšuje z doterajších 66 eur na 100 EUR. V prípade elektronického podania sa správne poplatky zvyšujú z 33 EUR na 50 EUR.

V prípade zrýchleného konania o povolení vkladu sa poplatok zvyšuje z 266 EUR na 300 EUR a v prípade elektronického konania na 150 EUR.

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach:

Za prvozápis (t. j. pri založení) spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude od 1.4.2024 platiť súdny poplatok vo výške 220 EUR (doteraz to bolo 150 EUR), za akciovú spoločnosť 550 EUR (doteraz 375 EUR) a za zmenu alebo doplnenie údajov 50 eur (doteraz 33 EUR).

Kompletný prehľad sadzobníkov nájdete tu:

Bratislava, 26.3.2024

Máte otázku? Neváhajte sa nám ozvať.
Prihláste sa k odberu noviniek:

Vaša emailová adresa bude uložená v systéme tretej strany a použitá výlučne na občasné zasielanie noviniek z našej stránky.